Aurea na facebook'u
Z życia fundacji / Szkolimy się

7 lutego 2015 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu dotycz±cym prawnej ochrony zwierz±t i prowadzenia interwencji. Tematem szkolenia zorganizowanego przez Fundację VIVA były prawne aspekty ochrony zwierz±t oraz prawidłowe prowadzenie interwencji.
8 listopada 2014 r. Władze Fundacji wzięły udział w konferencji naukowej COAPE. Tematem konferencji były: behawioralne, somatyczne i neurologiczne przyczyny zmian behawioralnych u psów i kotów, neurofizjologiczne podstawy reakcji strachu i metody leczenia zaburzeń zwi±zanych z lękiem i niepokojem psów, praktyczne aspekty pracy z psami przejawiaj±cymi agresywno¶ć o podłożu lękowym, problemy behawioralne kotów zwi±zane z separacj± oraz optymalna dieta dla współczesnych psów domowych w ¶wietle dowodów genetycznych na dostosowanie psa do diety bogato-skrobiowej.
19 marca 2013 r. Władze Fundacji wzięły udział w warsztatach masażu relaksacyjnego psów. Warsztaty zorganizowane przez Akademię 4 Łapy, poprowadziła Marta Mucha-Balcerek (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy).
8 grudnia 2012 r. Władze Fundacji wzięły udział w dwudniowym szkoleniu pt. AGRESYWNY PIES Ocena zagrożenia i analiza przypadków. Szkolenie zorganizowane przez Marię Habrowsk±, Joannę Irack± i Agatę Sowińsk± przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, poprowadził Joel Dehasse (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy).
27 pazdziernika 2012 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu pt. PIERWSZA POMOC DLA PSÓW. Szkolenie zorganizowane przez szkołę Psia Edukacja (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy).
13 pazdziernika 2012 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu pt. Zapobieganie zachowaniom nietypowym u psów. Szkolenie prowadzone było przez Amber Batson z Wielkiej Brytanii (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy).
12 pazdziernika 2012 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu pt. Kulisy adopcji - o problemach zwi±zanych z przygarnięciem psa, ich etiologii i możliwo¶ciach ich rozwi±zania. Szkolenie zorganizowane przez szkołę™ Dogadajcie się (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy).
4 sierpnia 2012 r. Władze Fundacji wzięły udział w dniu otwartym COAPE. Na imprezie można było zobaczyć pokazy pracy z psami, popracować z własnym psem oraz zapoznać się z psim sportem sprawno¶ciowym tj. agility.
Mogli¶my także wysłuchać wykładu prowadzonego przez Sybillę Berwid-Wójtowicz - Jak okre¶lić szczegółowe zapotrzebowanie pokarmowe swojego psa.
21 kwietnia 2012 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu pt. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach u psów. Szkolenie zostało poprowadzone przez szkołę Dogmasters i Fundację Centrum Pomocy Zwierzętom TRIP (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy).
25 lutego 2012 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu pt. PAMIĘĆ U PSÓW. Szkolenie prowadzone było przez Amber Batson z Wielkiej Brytanii (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy).
12 listopada 2011 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu pt. WYCISZANIE PSA PRZY UŻYCIU NAGRÓD. Szkolenie prowadzone było przez Amber Batson z Wielkiej Brytanii (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy).
9 lipca 2011 r. Zarz±d Fundacji wzi±ł udział‚ w dniu otwartym COAPE. Na imprezie można był‚o zobaczyć‡ pokazy pracy z psami, popracować z wł‚asnym psem oraz zapoznać się z psim sportem sprawno¶›ciowym tj. agility.
Mogli¶›my też wysł‚uchać dwóch wykładów prowadzonych przez Ewelinę™ Wł‚odarczyk - Zwierzę™ta i ludzie: relacje, problemy, jak życie z nami wpływa na ich emocje i zachowania oraz Andrzeja Kłosińskiego - Kim jest behawiorysta? Jak wygl±da jego praca? Jak współ‚pracuje z lekarzami weterynarii?
8 maja 2011 r. Wł‚adze Fundacji wzięł‚y udział‚ w szkoleniu pt. EMOCJE U PSÓW. Szkolenie prowadzone był‚o przez Turid Rugaas z Norwegii (szkolenie został‚o sfinansowane z prywatnych pienię™dzy).
2 kwietnia 2011 r. Władze Fundacji wzięł‚y udział‚ w szkoleniu pt. PROBLEMY BEHAWIORALNE U PSÓ“W. Dwudniowe szkolenie poprowadziła Amber Batson z Anglii (szkolenie został‚o sfinansowane z prywatnych pieniędzy).
14 stycznia 2011 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu pt. REHABILITACJA PSÓW AGRESYWNYCH. Szkolenie prowadziła Alexa Capra z Włoch (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy). Szkolenie obejmowało m. in. następuj±ce zagadnienia: rozpoznawanie agresji, rola zachowań agresywnych w komunikacji, badania naukowe dotycz±ce agresji, agresja jako problem behawioralny, przykłady terapii psów agresywnych.
21 maja 2009 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu pt. TESTY BEHAWIORALNE W PROCESIE ADOPCJI. Szkolenie zostało prowadzone przez Alexę Caprę z Włoch (szkolenie sfinansowane z prywatnych pieniędzy). Szkolenie obejmowało m. in. następuj±ce zagadnienia: testy behawioralne dla psów schroniskowych, ocena psychiki psów, ocena psów agresywnych. Notatki ze szkolenia można przeczytać tutaj.
10 listopada 2008 r. Władze Fundacji wzięły udział w szkoleniu pt. PSY SCHRONISKOWE - POADOPCYJNE PROBLEMY BEHAWIORALNE U PSÓW prowadzonym przez Gwen Bailey (szkolenie zostało sfinansowane z prywatnych pieniędzy). Szkolenie obejmowało m. in. następuj±ce zagadnienia: hierarchia potrzeb psa, ocena psychiki psa w schronisku, dopasowanie psa do wła¶ciciela, mowa ciała, agresja ze strachu, lęk sepracyjny, praca z psami (czę¶ć‡ praktyczna). Notatki ze szkolenia można przeczytać‡ tutaj


dotpay
Korzystaj±c z usługi DOTPAY możesz szybko i łatwo dokonać wpłaty na nasze konto.


Fundacja Pomocy Goldenom AUREA, ul. Broniewskiego 64/40, 01-854 Warszawa
tel. 733 784 407
Strona www.aurea.org.pl jest własnością Fundacji Pomocy Goldenom AUREA. Kopiowanie treści bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Polityka Cookies