Aurea na facebook'u
Z życia fundacji / Kronika

23 marca 2014 r. W marcu 2014 r. nastąpiły zmiany we władzach fundacji. Z Zarządu zostały odwołane: Joanna Skibowska, Dorota Pietrusiewicz i Karolina Łosiniecka. Do Zarządu powołano Agatę Kratochwil i Joannę Jóźwiak.
Z Rady zostały odwołane: Agnieszka Dratwa i Joanna Wagner-Stołowska. Do Rady powołano Katarzynę Wasil.
30 wrzesnia 2013 r. We wrześniu 2013 r. nastąpiły zmiany we władzach fundacji. Z Zarządu odeszły: Agata Kratochwil i Joanna Jóźwiak, w ich miejsce powołano Dorotę Pietrusiewicz i Karolinę Łosiniecką.
Z Rady odeszły: Bogusława Gumińska i Irena Raczko, w ich miejsce powołano Martę Salamon, Agnieszkę Dratwę i Joannę Wagner-Stołowską.
31 lipca 2012 r. W lipcu 2012 r. nastąpiły zmiany we władzach fundacji. Z Zarządu odeszła Katarzyna Wasil, w jej miejsce została powołana Joanna Skibowska. Joanna Jóźwiak przeszła z Rady do Zarządu, a Irena Raczko z Zarządu do Rady.
26 pazdziernika 2010 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Kwota otrzymana z 1% jest bardzo dużym i niezastąpionym wsparciem dla fundacyjnego budżetu... Czytaj więcej.
31 sierpnia 2010 r. W sierpniu 2010 r. nastąpiły zmiany we władzach fundacji. Na wniosek pozostałych członków władz fundacji z Zarządu odeszła Warna Strzelecka, w jej miejsce została powołana Katarzyna Wasil. Z Rady odwołano Pawła Piwowarczyka, w jego miejsce została powołana Bogusława Gumińska.
2 maja 2008 r. Fundacja otrzymał‚a numer NIP 118-194-52-70.
24 kwietnia 2008 r. został założony rachunek bankowy Fundacji numer 79 2130 0004 2001 0444 8270 0001.
16 kwietnia 2008 r. Fundacja otrzymała numer REGON 141381530.
3 kwietnia 2008 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303076.
21 stycznia 2008 r. został podpisany akt notarialny o ustanowieniu Fundacji Pomocy Goldenom AUREA.

dotpay
Korzystając z usługi DOTPAY możesz szybko i łatwo dokonać wpłaty na nasze konto.


Fundacja Pomocy Goldenom AUREA, ul. Broniewskiego 64/40, 01-854 Warszawa
tel. 733 784 407
Strona www.aurea.org.pl jest własnoœciš Fundacji Pomocy Goldenom AUREA. Kopiowanie treœci bez zgody właœciciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Polityka Cookies