Aurea na facebook'u
Jak pomóc / Wpłaty

Można wspomóc naszą działalność dokonując jednorazowych lub systematycznych wpłat na konto:

Fundacja Pomocy Goldenom AUREA
ul. Broniewskiego 64/40
01-854 Warszawa
79 2130 0004 2001 0444 8270 0001

Dla przelewów zagranicznych:
SWIFT/BIC: VOWAPLP1
IBAN: PL79213000042001044482700001


W tytule przelewu warto dodać słowo DAROWIZNA, ponieważ każdą darowiznę przekazaną na rzecz fundacji można odliczyć od dochodu
(max. do 6% dochodu) rozliczając się z podatku dochodowego.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

PRZEZNACZENIE WPŁAT:
- kiedy w tytule przelewu jest wskazany konkretny cel np. darowizna dla Miko - przeznaczamy pieniądze na ten cel, zgodnie z wolą darczyńcy
- kiedy w tytule przelewu nie ma wskazanego konkretnego celu np. darowizna na cele statutowe - przeznaczamy pieniądze na cele statutowe tj. na pomoc naszym podopiecznym, zgodnie z priorytetami jakie akurat są
- jeśli uzbieramy na konkretny cel więcej pieniędzy niż potrzeba, to nadwyżkę przeznaczamy na cele statutowe czyli pomoc innym goldenom w potrzebie.
dotpay
Korzystając z usługi DOTPAY możesz szybko i łatwo dokonać wpłaty na nasze konto.


Fundacja Pomocy Goldenom AUREA, ul. Broniewskiego 64/40, 01-854 Warszawa
tel. 733 784 407
Strona www.aurea.org.pl jest własnoœciš Fundacji Pomocy Goldenom AUREA. Kopiowanie treœci bez zgody właœciciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Polityka Cookies